Afferden (in het dialect: Offere) is een dorp dat tegenwoordig valt onder de gemeente Druten. Het was zelfstandig tot 1817.

 

Bedrijven in Afferden

Binnenkort vindt u hier een overzicht van alle deelnemende bedrijven van de Open maas en waal.

Afferden is een dorp gelegen ten zuidoosten van het dorp Druten. Het heeft haar inwoners veel te bieden. Hoewel ook hier, zoals in veel kleine kernen het voorzieningenniveau (winkels e.d.) onder druk staat, is Afferden nog steeds een gewilde woonomgeving.

Bouwplannen

Opvallend is dat Afferden regelmatig positief in het nieuws komt. Bijvoorbeeld met de prachtige bouwplannen die hier uitgevoerd zijn of worden, zoals het plan de Gaard. Dat woningbouw van groot belang is in Afferden moge blijken uit de enorme belangstelling voor de particuliere bouwkavels. De wijk "De Drie Morgen" belooft een fraai stukje van Afferden te worden. Aan dit plan ligt een beeld- kwaliteitsplan ten grondslag waarin staat omschreven hoe de wijk vorm kan worden gegeven. In elke bouwfase vindt overleg plaats tussen bouwers en gemeente. Iedereen die hier bouwt kan mee kijken over de schouder van de ander. Een ander belangrijk plan voor Afferden is dat van Croonen. Ook hier is gekozen voor kwalitatief hoogstaande en traditionele bouw. Uitgangspunt is dat de wijk naadloos wordt ingepast in de omgeving. 

Landelijk gebied

Gemeente Druten is voorzichtig met het landelijk gebied, zo blijkt uit het bestemmingsplan Buitengebied. Dit nieuwe bestemmingsplan moet de ruimtelijke ontwikkelingen voor de komende tien tot vijftien jaar sturen. De gemeente bestempelt in dit plan de besloten oeverwallen tussen Druten en Afferden en ten oosten van Afferden als waardevol. Dit betekent dat voor structurele ingrepen in dit gebied een aanlegvergunning nodig is. Voor Afferden betekent het plan verder dat in de oeverwallen (boomgaarden, weilanden, akkers en houtwallen) recreatie en groen kan komen, zolang het landschappelijk karakter maar bewaard blijft.

Wandelen door Afferden

Wanneer u Afferden via de Langeslag binnenkomt, komt u al vrij snel bij het mooie pleintje het Hoog. Een pleintje dat o.a. nog verlicht wordt met ouderwetse lantaarnpalen. Aan dit pleintje ligt de oude begraafplaats met graven die dateren uit de 15e eeuw met midden op het terrein de oude toren uit de 14e eeuw.

 Ook de kerk in Afferden uit 1939 is zeer de moeite waard om te bekijken. Wanneer u richting de Afferdense uiterwaarden rijdt, komt u de molen "De Drie Waaien" tegen. Deze monumentale windkorenmolen dateert uit 1869. De molenaar laat de molen nog veelvuldig draaien. "De Drie Waaien" is op afspraak te bezichtigen.