Alphen (ook wel Alphen aan de Maas genoemd) telt ruim 1.700 inwoners en valt onder de gemeente West Maas en Waal.

Bedrijven in Alphen

De Tingieterij

Vroeger stonden de huizen veelal langs de dijk (lintbebouwing), maar na de watersnood van 1926 zijn langs verschillende 'stegen' vervangende woningen voor 70 verwoeste huizen gebouwd. 

Deze zogenaamde 'watersnoodwoningen' zijn nog altijd (veelal verbouwd) terug te vinden langs de Sluisweg (vroeger Sluissteeg), Lindenlaan (vroeger Broeksteeg), Elsweg ('t Steegske) en de Wamelseweg (Breede steeg).

Als uitbreiding zijn nieuwe wijken gebouwd tussen de Greffelingsestraat en de Kerkstraat (Brouwershof, tussen de Heuvelstraat en de Lindelaan ('t Gement) en het meest recent tussen de Dijkgraaf de Leeuwweg en de Lindelaan (Donkerbos).

Vanaf het zuiden (Brabant) is Alphen nog steeds alleen maar rechtstreeks te bereiken via de veerponten in Oijen en Lith.

De Maas vormde vroeger echter minder een barrière voor de bevolking dan de noordelijk gelegen kleigrond, die in de herfst en winter onbegaanbaar was. 

Alphen toont dan ook in dialect en verwantschap meer overeenkomsten met Brabant dan met de bewoners langs de Waal.

Ook de grens van het protestantisme heeft Alphen vanuit het noorden maar nauwelijks bereikt, waardoor de bevolking in hoofdzaak katholiek is gebleven.

Fruitteelt en veeteelt zijn al lang niet meer de hoofdmiddelen van bestaan. Ook de champignonteelt, die in de zestiger jaren verschillende bloeiende bedrijven in Alphen kende, is nagenoeg verdwenen. Enkele zelfstandige (klein industrie)bedrijven verschaffen werk aan een enkeling, maar het grootste deel van de bevolking is buiten Alphen werkzaam.

Het toerisme is een aantrekkende sector in Alphen. De tingieterij 't Oude Ambacht trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers. Daarbij wordt ook vaak een bezoek gebracht aan de 200 jaar oude standerdmolen Tot voordeel en genoegen en de gerestaureerde katholieke kerk. Soms zijn daarbij de opgegraven bouwresten van een kerk uit de 10e eeuw toegankelijk, die zich onder de vloer van de huidige kerk bevinden.

Verschillende horecagelegenheden (Maaszicht, 't Anker, de Alph) en verblijfsaccommodaties (camping 't Zonnestrand, De Schanse Hoeve) maken het mogelijk een langere tijd in Alphen aangenaam door te brengen.