Heemkundevereniging Leeuwen

Brouwersstraat 7 A
6658 AD Beneden-Leeuwen
Beneden-Leeuwen

Contact: Jan van Gelder
Website: http://www.heemkundeverenigingleeuwen.nl
Email: Gelde14@hetnet.nl
Telefoon: 0487-591184

Bedrijfsactiviteiten

Heemkundevereniging Leeuwen Onze doelstellingen: Het in brede kring belangstelling wekken voor en het bevorderen van kennis over heemkunde in ons werkgebied. Het onderzoeken en in kaart brengen van de verschillende heemkundige onderwerpen zoals de plaatselijke geschiedenis, het volksleven, het dialect, het landschap, gebouwen, beroepen en bedrijven, de bodem en de dorpshistorie in het algemeen. Het verzamelen en bewaren van documenten, publicaties, afbeeldingen en zaken waarvan het zonde zou zijn als ze verloren zouden gaan en die mogelijk kunnen bijdragen aan een beter beeld van de geschiedenis van Leeuwen.

Open Maas en Waal 2 juni 2018

Activiteiten van onze werkgroepen (vrijwilligers): Het verzamelen van krantenknipsels en documentatie. Publiceren van de resultaten van heemkundige onderzoeken. Verzamelen en indexeren van bidprentjes. Verzamelen en bewaren van foto-,film- en beeldmateriaal. Het assisteren bij stamboomonderzoek. Het organiseren van tentoonstellingen en excursies. Periodiek uitgeven van een nieuwsbrief. (streven is 4x per jaar)

Bezoekers zijn op 2 juni van harte welkom in ons verenigingsgebouw, Brouwersstraat 7A. Speciaal op die dag is er een fotopresentatie opgesteld. Aan de grote tafel staat de koffie klaar.

Bezoekadres tijdens Open Maas en Waal

Brouwersstraat 7 A
6658 AD Beneden-Leeuwen