Tot begin 20ste eeuw was er slechts sprake van 1 plaatsnaam: 'Leeuwen' (in het dialect: Lauwe). In 1909 wordt voor het postkantoor alhier het poststempel met de naam Beneden-Leeuwen in gebruik genomen, en zullen dus de voorvoegsels Beneden- en Boven- formeel van kracht zijn geworden. De aanduiding 'Beneden' onderscheidt het dorp van het stroomopwaarts in de Waal dus 'boven' gelegen buurdorp Boven-Leeuwen. Soms duurt het 'even' voor naamswijzigingen algemeen in gebruik raken.  En ook vandaag de dag wordt nog van Lauwe gesproken, naast Boveneind en Benedeneind.

Bedrijven in Boven-Leeuwen

Bistro de Bolle CaseMarketing D'n Dulper

Het dorp ontwikkelde zich tot één van de grootste woonplaatsen van het Land van Maas en Waal. De gemeente Wamel, waaronder de drie kerkdorpen Beneden-Leeuwen, Boven-Leeuwen en Wamel vielen, hield op te bestaan en er vond in 1984 een herindeling plaats. In de nieuwe gemeente West Maas en Waal was de centrumfunctie voor Beneden-Leeuwen bestemd op het gebied van bestuur, onderwijs en cultuur. Het dorp heeft verreweg de meeste voorzieningen en het grootste inwonersaantal van de gemeente, namelijk 6800.

Beneden-Leeuwen heeft een ruim winkelcentrum, een rijk verenigingsleven en er zijn veel bedrijven gevestigd. Er worden in Beneden-Leeuwen regelmatig grote evenementen georganiseerd. In de jaren negentig trokken tienduizenden mensen naar 'De Nacht van Leeuwen'. Tegenwoordig kennen we het jaarlijks terugkerende Lauwe On Light, De Dag van Leeuwen, het Dijkenloopweekend en het driejaarlijkse Lauwe On Ice.

Beide dorpen hebben actieve vrijwilligers en verenigingen, een bloeiend bedrijfsleven, een ruim winkelaanbod, goede voorzieningen en gastvrijheid. U bent er van harte welkom.