Deest is van oudsher een echt dijkdorp. Nog steeds is aan de Deester dijk te zien dat het drukke leven zich vooral op en aan de dijk afspeelde: huisjes op de dijk, de steenfabriek aan de dijk. Niet vreemd als je bedenkt dat zo’n honderd jaar geleden de rivier en de dijk in de hele streek de belangrijkste verbindingswegen waren.

Bedrijven in Deest

Binnenkort vindt u hier een overzicht van alle deelnemende bedrijven van de Open maas en waal.

Het centrum van Deest is een na-oorlogs centrum. Op 3 februari 1945 werd het centrum voor een groot deel verwoest door een V1-bom, waarbij diverse slachtoffers waren te betreuren. Het klooster, de meisjesschool en de kapel werden met de grond gelijk gemaakt. De kerk, het café, de Harmonie en het Paulusgebouw werden zwaar beschadigd.

Historische gebouwen

Gelukkig zijn nog veel historische gebouwen bewaard gebleven. De Munnikhof was bijvoorbeeld al in de Middeleeuwen een grote boerderij in het bezit van Franse monniken. Na 1212 was deze boerderij in het bezit van adellijke zusters van ´s Gravendaal in Asperden. Ook Vogelenzang, Ganzenkuil en Uiversnest waren zulke grote boerderijen.

 Sterk "wij-gevoel"

Deest is een dorp met een rijk verenigingsleven, een sterk "wij-gevoel". Een industriedorp met een voor Maas en Waal heel eigen karakter. Een dorp dat binnen de gemeente Druten als groeikern is aangewezen en dat vóór het jaar 2015 vijfentwintig procent meer woningen moet tellen. Een dorp temidden van het water: Ganzenkuil, Geertjesgolf, Uivermeertjes, Waalscholver. Een dorp met een traditionele feestweek, een toeristische markt en het popspektakel Zeeltje.

Zandwinning

Een deel van de Deester zandwinning is onlangs opengesteld voor hengelaars. Zij kunnen in dit waterrijke natuurgebied hun stekkies gaan zoeken. Stichting De Uivermeertjes, waarin de gemeente, de ontzanders, natuur- en hengelclubs vertegenwoordigd zijn, zullen ervoor zorgen dat het een pracht stukje natuur blijft.