Nieuws

De vrienden van Open Maas en Waal
09-05-2018
Er zijn verschillende organisaties die Open Maas en Waal een warm hart toedragen en belangeloos hun...
Lees meer

Het kerkdorp Druten vervult voor de eigen en de omliggende (kerk)dorpen een centrumfunctie. Dat wil zeggen dat Druten een aantal (basis)voorzieningen heeft op het gebied van de gezondheidszorg, de detailhandel, het culturele aanbod, de economie, bedrijventerreinen en woningbouw.

De Buitenhof

De nieuwste wijk in Druten is de Buitenhof. In totaal zijn bijna 400 woningen gerealiseerd. De woningen voldoen aan de meest recente eisen van duurzaam wonen. In het kader van het Landinrichtingsplan krijgt de gemeente Druten een uniek stukje groen aan de rand van deze wijk. De eerste contouren zijn al zichtbaar van wat het prachtige park de Lage Bobbert gaat worden. Een hondenuitlaatplek, een visvijver, een klimrek voor kleinere kinderen en een JOP zijn onderdelen van dit mooie stukje grond in gemeente Druten.

D´n Bogerd

Het Multifunctioneel Centrum D´n Bogerd is een ontmoetingsplek voor velen binnen en buiten onze gemeente. Het gebouw biedt onderdak aan de openbare bibliotheek en het Agora Theater. Verder huisvest het complex het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) en hebben de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang en de muziekschool een eigen plek in het gebouw.

Markt

Een ander groot project voor het centrumdorp Druten is de Markt. De gemeente is druk doende plannen te ontwikkelen om de positie van het winkelgebied in Druten centrum te versterken. De parkeersituatie, een divers en aantrekkelijk winkelaanbod, daghoreca en het opknappen van de markt zijn punten van aandacht. 
Inmiddels zijn zaken als straatmeubilair, verlichting, bloembakken en bomenonderhoud aangepakt en ligt de markt er voorlopig weer netjes bij in afwachting van verdere uitwerking van de plannen.

Bedrijventerreinen

Er is bedrijvigheid genoeg in de gemeente Druten. De beschikbare bedrijventerreinen in de gemeente Druten, 180 ha. zijn echter geheel uitgegeven. Om aan de nog steeds groeiende vraag van het bedrijfsleven tegemoet te komen, gaat de gemeente Druten een nieuw bedrijventerrein ontwikkelen, Westerhout-Zuid aan de Van Heemstraweg.