Puiflijk is het dorp ten zuidwesten van Druten. Hoewel de overgang tussen Druten-Zuid en Puiflijk steeds vloeiender verloopt, heeft Puiflijk nog een heel eigen karakter en willen de inwoners dit ook graag zo houden. De 1.208 inwoners vormen een hechte gemeenschap, menig inwoner is ook een echte geboren en getogen Puiflijker.

Bedrijven in Puiflijk

DogSkills

Monumentale panden

In Puiflijk staan nog heel wat monumentale panden. Puiflijk is trots op deze gebouwen en wil ze vooral zoveel mogelijk voor volgende generaties behouden. De Oude Toren is het oudste bouwwerk in het dorp en is het restant van een 15e eeuwse kerk. Het staat hoog en droog op een terp. Rondom de kerk lag vroeger een kerkhof. Vroeger had Puiflijk veel kerkepaadjes, de kortste weg van huis naar de kerk. Nu is er nog één "het Kerkepaadje", naar de kerk die in 1868 gebouwd is door Charles Weber.

De Sint Maartenshof is in 1899 gebouwd als klooster en gasthuis en deed vervolgens dienst als ziekenhuis, waar zelfs geopereerd werd. Nu wordt het gebouw gebruikt voor jongerenhuisvesting.

Tabaksteelt

Door de zanderige grond was Puiflijk uitermate geschikt voor de tabaksteelt. Het beeldje van de Tabakssnijder herinnert nog aan de belangrijkste bron van inkomsten voor de Puiflijkers.

Leefbaarheid

Hoewel Puiflijk, net als de andere kerkdorpen in de gemeente, ook aanloopt tegen een teruglopend voorzieningenniveau, is het nog goed wonen in dit prachtige kerkdorp. De gemeente probeert met behulp van haar " kleine kernen beleid", de kerkdorpen zo leefbaar mogelijk te houden voor jong en oud.