Winssen is het kleinste dorp van de gemeente Beuningen

Het heeft ongeveer 2000 inwoners en ligt aan de Waal.

Bedrijven in Winssen

Binnenkort vindt u hier een overzicht van alle deelnemende bedrijven van de Open maas en waal.

.Winssen werd reeds in Romeinse tijd bewoond. Opgravingen hebben dit aangetoond. De middeleeuwse bevolking concentreerde zich langs de overloopgeulen. Deze bevonden zich waar nu de Leegstraat en de Notaris Stephanus Roesstraat lopen. Het noordelijke deel van de Winssense bebouwing is, waarschijnlijk na een laat-middeleeuwse overstroming, ten prooi gevallen aan de Waal. Een indicatie hiervoor is de locatie van de middeleeuwse kerktoren. Deze ligt namelijk dicht bij de Waal, terwijl we mogen aannemen dat de kerk oorspronkelijk in het midden van het dorp gebouwd is. In de twaalfde eeuw kende men het adellijke geslacht Van Winsen. Tussen 1321 en 1361 is meerdere malen sprake van het graafschap Winsen.